انجمن داروسازان استان بوشهر
وبلاگ رسمی انجمن داروسازان استان بوشهر daroo1390@yahoo.com
جمعه 17 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 13:37 :: نويسنده : د. ر. رضایی

کانال تلگرام" داروسازان استان بوشهر"

دو شنبه 21 خرداد 1397برچسب:, :: 19:49 :: نويسنده : د. ر. رضایی
جمعه 29 بهمن 1395برچسب:, :: 12:14 :: نويسنده : د. ر. رضایی

جمعه 29 بهمن 1395برچسب:, :: 12:10 :: نويسنده : د. ر. رضایی

 

باتوجه به نامه شماره 1131/الف95 مورخ 10/11/95 انجمن داروسازان  ایران ما موسسین داروخانه های بوشهر از اول اسفند ماه سال جاری بهای نسخ بیمه شدگان بیمه  تامین اجتماعی و بیمه سلامت رابه نرخ آزاد محاسبه و بیمه شدگان را به دفاتر اسناد پزشکی بیمه های مربوطه  ارجاع خواهیم داد. 

۱- داروخانه دکتر معتمدی - دکتر  مجید معتمدی

۲- داروخانه دکتر‌محمد حسین پور

۳- داروخانه دکتر زین الدینی

۴-داروخانه دكتر شجاعت

۵- داروخانه دکتر صالحی

۶-داروخانه دکتر نیرو

۷-دکتر محمدرضا معرفت (داروخانه شبانه روزی دکتر معرفت بندر گناوه)    

۸-داروخانه دکتر دهقانی.                         

۹- داروخانه دکتر حاجیانی

١٠-داروخانه دكتر جمالي

١١- داروخانه دكتر حياتي              

١٢-داروخانه دكتر حسين پور خورموج

۱۳- داروخانه شبانه روزی دکتر ایماندار

۱۴-داروخانه دکتر قلی پور‌کنگان

۱۵-داروخانه دکتر‌تنگستانی نژاد

۱۶ داروخانه پاستور

۱۷-داروخانه دکتر افرازی عالیشهر

١٨-داروخانه شبانه روزي دكتر اذري كيا

۱۹-داروخانه دکتر ایزدپناه بهمنی

٢٠-داروخانه دكتر شنبدي

۲۱- داروخانه دکتر بک زاده

۲۲- داروخانه دکتر قاسمي

٢٣ - داروخانه دكتر پرويزي دير

۲۴- داروخانه حکیم

٢٥-داروخانه دكتر آريا

٢٦-داروخانه شبانه روزي دكتر شفيعي

۲۷-داروخانه دکتر نظری گناوه

۲۸-داروخانه دکتر محتشمی - برازجان

۲۹-داروخانه شبانه روزی دکتر احمدی

٣٠-داروخانه دكتر يار احمدي

۳۱-دکتر فرید ایلامی (داروخانه دکتر ایلامی)

۳۲-داروخانه دکتر رویین تن -خورموج

۳۳-داروخانه دکتر پرنیان برازجان

۳۴-دکتر حسین رضایی (داروخانه هدایت بندر ریگ)

۳۵-دکتر رضا جاودان (داروخانه دکتر جاودان گناوه)

۳۶-داروخانه ياس برازجان

۳۷-داروخانه شفا

۳۸-داروخانه کوثر(دکتر امیری) - کنگان

٣٩- داروخانه دكتر بهمنش

٤٠- داروخانه اكسير( دكتر رزمجو)

۴۱-داروخانه مظفری (بندر گناوه)

٤٢-داروخانه دكتر كريمي(نيروگاه اتمي)

۴۳-داروخانه دکتر امیرفخریان(بندر سیراف )

٤٤-داروخانه دكتر اسكندري

۴۵-داروخانه دکتر پیروزمند

٤٦-داروخانه دكتر عليرحيمي

۴۷- داروخانه کریمی (گناوه)

٤٨- داروخانه ابوريحان (چغادك)

٤٩-داروخانه رازي بوشهر(دكتر مقصودي)

۵۰-داروخانه دکتر نیک روش دیلم

۵۱-داروخانه دکتر خلیجی دیلم

۵۲-داروخانه دکتر اسلامی-کنگان

۵۳-داروخانه نويد

۵۴-داروخانه دکتر کاظمی بوشهر

۵۵-داروخانه دکتر شایسته معتمد( دیلم )

۵۶-داروخانه دکتر مظفری ( کنگان )

۵۷-داروخانه دکتر زارعی ( کنگان )

٥٨-داروخانه شبانه روزى دكتر آهنگى(بوشهر)

۵۹-داروخانه شبانه روزی دکتر کلانتری برازجان

۶۰-داروخانه دکتر غریبی ( برازجان)

61-داروخانه دکتر علی زاده ( برازجان)

62-داروخانه دکتر رشیدی

63-داروخانه سلامت- بوشهر

64- داروخانه دکتر واحدی - بوشهر

65_داروخانه دکتر کیانی ( دالکی )

66 - داروخانه دکتر عظیمی -وحدتیه

٦٧-داروخانه نبوت برازجان (دكتر خسروي)

68_ داروخانه دکتر کریمی ( برازجان )

69-داروخانه دکتر تجدد (شبانکاره)           

     ٧٠-داروخانه شبانه روزى دكتر رضايى(برازجان)

71- داروخاه دکتر آرام - دیر

72-داروخانه ایران

73- داروخانه شبانه روزی ابن سینا – بهمنی بوشهر

 

جمعه 5 شهريور 1395برچسب:, :: 14:39 :: نويسنده : د. ر. رضایی

یک شنبه 30 خرداد 1395برچسب:, :: 5:38 :: نويسنده : د. ر. رضایی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 54 صفحه بعدشروع18/05/1391